Woonproject Postsite

renovatie van het postgebouw met handelsruimte en nieuwbouw met 23 wooneenheden, ondergrondse parking en publieke fietsenparking

Projectdata

Opdrachtgever: 
PPS NMBS Holding, Stad Tienen, Cordeel nv
Plaats: 
Tienen
Ontwerp: 
2012
Status: 
in ontwerp
Samenwerking: 
ILB architecten
Oppervlakte: 
6 500 m²
PDF icon Download PDF (2.35 MB)

De stad Tienen maakte samen met de provincie Vlaams-Brabant en de NMBS-Holding een masterplan op voor de ruime omgeving van het station. 

Het project ‘Postsite’ vormt één van de strategische projecten binnen dit masterplan : de reconversie van een leegstaand geklasseerd postgebouw, de herbestemming van een deel van het stationsgebouw en de realisatie van een nieuwbouw met een gemengd programma van wonen, diensten en een publieke fietsenparking met 800 plaatsen.

Dit winnende wedstrijdontwerp herschrijft na een kritische lezing de exacte krijtlijnen van het masterplan en kiest voor een bewustere inplanting van de nieuwbouw.  We stellen voor de nieuwbouw te concentreren op de zuidoostelijke helft van het beschikbare terrein en gaan niet in op de in het masterplan gesuggereerde afbraak van een deel van het stationsgebouw. De open ruimte die hierdoor ontstaat heeft meteen een duidelijkere statuut. Stationsgebouw, postgebouw en nieuwbouw beschrijven samen de drie gevels van een grote ‘koer’ die open is naar de sporen.  De oude stationskoer wordt zo terug gedefinieerd en zal worden opgeladen met publieke functies rondom.