Zilver en diamantmuseum

ontwerp van een nieuw museum voor de collectie zilver en diamant

Projectdata

Opdrachtgever: 
Provincie Antwerpen
Plaats: 
Antwerpen
Ontwerp: 
2014
Realisatie: 
2018
Status: 
gerealiseerd
Samenwerking: 
8office Architects
Arcade (stabiliteit en technieken)
Oppervlakte: 
6 790 m²
Budget: 
€ 7 180 000

Net achter het stadhuis en pal in het historisch centrum, worden het voormalig volkskundemuseum en etnografisch museum samengevoegd tot 1 nieuw zilver- en diamantmuseum. Ook Gildekamersstraat 7-9 en Kaasstraat 7-11 vormen op termijn deel van het project. 
De verschillende gebouwen leveren een dermate vanzelfsprekende clustering in programmadelen, dat het onzin lijkt om die te ontkennen, te ontkrachten, of tegen te werken. Deze heldere clustering zal bijgevolg de basis vormen voor de nieuwe organisatie. Elk gebouw kan steeds afzonderlijk blijven functioneren dankzij een interne circulatie per cluster. 
Tegelijk is deze plek van historische Gildehuizen problematisch en fel gecontesteerd. Ze onderging een ware gedaanteverwisseling in de tweede helft van de vorige eeuw. Van de schijnbaar oude gevels en dakstructuren, blijken de meesten vrij gereconstrueerd in deze periode, met erachter pragmatische betonstructuren die hun ware leeftijd verraden. 
Dit ontwerp gaat over bijsturen en hiërarchie aanbrengen, over het bestaande zorgvuldig lezen en in al zijn complexiteit of onzuiverheid aanvaarden, over het klaarmaken van de gebouwen om een vernieuwd programma te ontvangen. Het ontwerp vermijdt tamelijk nadrukkelijk om hier een nieuw verhaal overheen te leggen. Een eigen en herkenbaar karakter voor het nieuwe museum wordt echt wel nagestreefd, maar ontstaat uit het bestaande.