Woonproject en bibliotheek

3 gelijkvloerse tuinwoningen, 4 bel-étage woningen en een bibliotheekfiliaal

Projectdata

Opdrachtgever: 
Bouwbedrijf Van Poppel nv ism VLABO vzw
Plaats: 
Elewijt
Ontwerp: 
2004
Realisatie: 
2008
Status: 
gerealiseerd
Oppervlakte: 
1 018 m²
Budget: 
€ 942 000

De projectzone bevindt zich temidden van een verkaveling met lage dichtheid in het centrum van Elewijt.  De nabijheid van het centrum en de aanwezigheid van de ommuurde pastorijtuin lijken de voornaamste troeven van de site te kunnen worden.  Door beide percelen met elkaar en de pastorietuin te verbinden ontstaat een publieke ruimte op schaal van de dorpskern.  In de wedstrijdinzending werd aansluitend op de bestaande muren van het voormalige gemeentehuis en de pastorijtuin ‘de tuinmuur’ tot thema verheven: een continue tuinmuur die de eenheid binnen het geheel visueel bestendigt en interne conflictsituaties oplost.  

De nieuwbouw LOT 1 sluit morfologisch aan bij de grotere entiteiten langs de steenweg, met name het voormalige gemeentehuis en de pastorij: een archetypisch hoofdvolume met tuinmuren op de perceelsgrens.  Door het gebouw centraal op het perceel te concenteren en bovendien zo smal mogelijk te houden wordt letterlijk afstand gehouden van de aangrenzende percelen, terwijl de woningen uitkijken op de waardevolle pastorijtuin. Een plaatselijk bibliotheekfiliaal werd toegevoegd aan de straatzijde.

De inplanting dwars op de Tervuursesteenweg verdeelt het perceel op een interessantere wijze in twee: een tuinzone en een toegangszone. Alle toegangen - zowel voor bibliotheek als voor woningen - geven uit op de publieke zone voor het gebouw.  Deze ruimte is een ideale transitiezone tussen het binnengebied en de Tervuursesteenweg.