WOONPROJECT CLARENHOF

PPS ontwikkeling in het centrum van Mechelen met 32 woningen, 64 appartementen, commerciële ruimte en ondergrondse parking

Projectdata

Opdrachtgever: 
Bouwfonds Property Development Belgium
Plaats: 
Mechelen
Ontwerp: 
2005
Realisatie: 
2013
Status: 
gerealiseerd
Samenwerking: 
POLO-architects
Arcade (stabiliteit)
CES (technieken)
Oppervlakte: 
23 278 m²
Budget: 
€ 23 000 000

Hoe maak je een volledig nieuw bouwblok in het centrum van de historische stad?

Gezien de verregaand dichtgeslibde structuur van de omringende bebouwing, wordt heil verwacht van een gedeeltelijke omkering van het bouwblok: de samenhang van de buitenrand van het standaard stedelijk bouwblok zetten we in voor het karakter van het binnenplein – de veelal geaccidenteerde binnenrand is welkom als een natuurlijke geleding van de buitenrand waarbij het private groen het straatklimaat verzacht. Door regelmatige wisseling van oriëntatie krijgen noch de straatwand, noch de pleinwand een eendimensionele invulling: noch de ene, noch de andere zijn eenduidig een gesloten wand van weg-georiënteerde woningen.

We zien het binnenplein niet alleen als een karakteristiek binnenhart, maar ook als een kruispunt van een dubbel fijnmazig netwerk: kleinschalige doorgaande voetgangersroutes enerzijds, het verborgen netwerk van de Vlieten anderzijds. Elke straat krijgt een ‘kop’ en een ‘lijf’ van een verschillend gebouw, met tussen beide een poort naar het binnengebied. De typlogie van de woningen speelt in op het specifieke karakter van de verschillende straten, en garandeert zo een verdere natuurlijke geleding van het bouwblok.