Woon- en zorgproject Het Dorp

PPS dorpskernvernieuwingsproject met geschakelde woningen, appartementen, commerciële ruimtes, een woonzorgcentrum en assistentiewoningen

Projectdata

Opdrachtgever: 
PPS gemeente Helchteren, Kolmont en Democo (fase 1) THV Het Dorp en Aldea (fase 2)
Plaats: 
Helchteren
Ontwerp: 
2006
Realisatie: 
2016
Status: 
gerealiseerd
Oppervlakte: 
11 750 m²
Budget: 
€ 14 435 000

Het dorpscentrum van Helchteren wordt gevierendeeld door twee drukke steenwegen. De dorpskern wordt bijna uitsluitend gevormd door de dichte bouwlinten langs deze steenwegen, achter deze schermen ver-vluchtigt de densiteit quasi onmiddellijk en verschijnt open bebouwing op grote kavels. Een aantal restgebieden gelegen in de verschillende kwadranten van het centrum bieden de kans de dorpskern te versterken.

De site is één van deze gebieden; gelegen tussen bouwlint en verkaveling, achter de ‘gemeentekavel’ met het nieuwe parochiecentrum, het gemeenschapscentrum ‘De Roepsteen’ en het oude gemeentehuis, doorkruist door een oude kerkwegel die van de kerk, via o.a. een school naar het kerkhof leidt. 

De indruk die heerst op deze site met zeer diverse randen is er een van wanorde en richtingloosheid. Een strategisch project dient hier een duidelijke richting te kiezen. We introduceren een samenhangende sterke figuur die door zijn interne samenhang de omliggende losse fragmenten overstijgt en daardoor meer bindt. De geometrische figuur geeft zelf vorm aan een krachtige, rechthoekige publieke ruimte. Ze wordt ingericht als groene ‘gemeentetuin’, complementair met en aansluitend op de verharde ‘gemeentekavel’.  De ‘gemeentetuin’ wordt een van de groene enclaves op het tracé van de kerkwegel. Ondanks de hoge densiteit zorgen een compacte bouwwijze, parkeren binnen de bouwvolumes en een doordachte ontsluiting ervoor dat er veel ruimte blijft voor groen, zowel voor de ‘gemeentetuin’ als voor de private tuinen. 

Door de hoge woondichtheid en de introductie van een substantiële publieke ruimte draagt dit project bij tot de gewenste kernversterking, zonder zijn kwaliteit als groene ruimte te verliezen.