Provinciehuis Vlaams-Brabant

huisvesten van de provinciale overheid en administratie : kantoren, raadzaal en congreszalen, restaurant en parking

Projectdata

Opdrachtgever: 
Provincie Vlaams-Brabant
Plaats: 
Leuven
Ontwerp: 
1998
Realisatie: 
2004
Status: 
gerealiseerd
Samenwerking: 
TV GBA-WIT-BAS-PARTNERS
Oppervlakte: 
29 739 m²
Budget: 
€ 36 487 000

Het nieuwe provinciehuis werd gebouwd op de voormalige goederenkoer van de spoorweggeul. Enerzijds is het provinciehuis motor en sluitstuk voor de nieuwe stationsomgeving aan de vesten. Anderzijds is het project onmisbaar voor het opwaarderen van de kleinschalige woonenclave ‘Klein Rijsel’. De site bevindt zich op de rand van de historische binnenstad, en raakt de spoorlijn. De hoofdstedelijke en de territoriale dimensie van de provincie zijn beide aanwezig. 

Het BPA stelde een precieze enveloppe voorop. Het toegelaten kopvolume werd maximaal benut. Het werd uitgewerkt als een scherm: een kordate afsluiting van het geamputeerde ilôt naar de stadszijde, het sluitstuk van de gemengde ontwikkeling naar het station, de begeleiding van een knik in de vesten, en vooral het zichtbare hoofd van een verdoken opgesteld langsgebouw. Het excentrisch invoegen van een binnenstraat maakt de asymmetrisch opbouw van de dwarssnede bepalend voor het ontwerp: naar het westen ontstaat een volwaardige straatgevel; naar het oosten een naar binnen gekeerd autonoom volume van grotere korrel. Het gebouw wordt geopend naar de tuin, waardoor het perfect kan samenbestaan met een eventuele uitbreiding van de woonwijk. De stedelijke sokkel introduceert een versteende valleiflank tegenover het aangeplante talud aan de overzijde. De sokkel verenigt voorplein, gebouw, tuin, en park. De voormalige goederenkoer wordt terug onderdeel van de stad. 

De gewenste ruimtelijke groepering van directies, werd gerealiseerd in de torenschijf. De langgerekte hoofdcirculatieas in het langsvolume beoogt een gelijkaardig effect. Ze biedt een overzichtelijke doorsteek door het ganse gebouw, zonder daarbij samenhangende onderdelen te doorkruisen. In het langsvolume worden de parkeergarage, de logistieke diensten, het publiek niveau, een niveau van toegevoegde administraties, en een bestuursniveau gestapeld. Torenschijf en langsvolume vormen één samenhangende figuur. 
Om doorzichten mogelijk te maken, worden de zalen licht verzonken ten opzichte van het straatniveau: achtereenvolgens onthaal, raadzaal, auditorium, een polyvalente ruimte, en restaurant met terras. De mogelijke activiteiten in het publiek gedeelte kunnen waargenomen worden vanuit de binnenstraat of verenigd worden in het globaaldoorzicht. Veelvuldig wisselende condities (rechtstreekse zoninval, reflecties, verlichting, gordijnen, zonwering,...) verrijken deze doorzichten. De aanleg van de binnenkoeren bespeelt de gradiënt van formeel naar informeel: van mineraal naar groen. Verschillende plafondhoogten worden verenigd in een continuë golf. Transversale doorzichten van een tweede orde, vanaf de straat - over de binnenkoeren - naar de sporen, verankeren het gebouw in zijn context.