Masterplan 'Dorp met zorgen'

ontwerpend onderzoek naar de ontwikkeling van een zorgvriendelijke wijk in Lubbeek-Pellenberg in het kader van de oproep Vlaams-Bouwmeester naar pilootprojecten onzichtbare zorg

Projectdata

Opdrachtgever: 
St. Annendael Diest, UC St. Jozef Kortenberg, UPC KULeuven en UZLeuven
Plaats: 
Lubbeek
Ontwerp: 
2014
Status: 
gerealiseerd

Dit project start met de resultaten en bevindingen van een eerdere verkennende studie van WIT voor de pilootprojecten zorg, waarbij onderzocht werd hoe een programma van 150 zorgwoningen als ‘onzichtbaar’ geïntegreerd kon worden in de huidige structuur van de Lubbeekse dorpskern. Een aanzienlijke toename van woon (zorg) volume met tal van ondersteunende (zorg) diensten voor een eerder bescheiden centrum, maar tegelijkertijd een unieke opportuniteit om een leeglopend, ‘zorgbehoevend’ dorp terug leven in te blazen. Geen zorgfabriek als instituut of kliniek, noch een zorgcampus met eenzijdig geconcentreerd programma, maar wel een wijds vertakt zorgnetwerk dat zich bovenal genereus opstelt naar de gemeenschap door het invoegen en opladen van nieuwe structuren, plekken en verbindingen in de publieke ruimte. De verdichting wordt aangegrepen als een instrument voor het bijstellen en versterken van zoekgeraakte relaties met het omringende landschap.

In deze studie wordt de draad weer opgepakt, met de concrete vraag voor een haalbaarheidsstudie van diezelfde hoeveelheid woonzorg functies en ondersteunende diensten,  op de sites van het UZ Leuven en de Zusters Dominicanessen. Het klooster introduceert de schaal en korrel die nodig is om structuur te geven aan de open ruimte.  Het voorstel vertrekt dan ook van die kloosterinfrastructuur, en gaat verder met het toevoegen van panden die duidelijk tot doel hebben om de publieke ruimte verder te sturen en verankeren. De ietwat eigenzinnige aard van de toegevoegde karakters staat niet enkel ten dienste van een meerwaarde in het bovenlokaal verhaal, maar wil vooral ook inspelen op de expliciete en unieke woonkwaliteiten van de plek zelf.

Met de nieuwe panden worden twee figuren afgelijnd, en naar boven gebracht: het traject langsheen de Herendaalbeek, als een nieuwe zachte verbinding doorheen het dorp, en haaks daarop, de figuur van het park, dat zich voortaan duidelijk aanwezig zal tonen in de Binkomstraat. Tweemaal wordt zo het achterliggende en onderliggende landschap, met al haar schoonheid en mogelijkheden, naar de voorgrond gebracht om een wezenlijke rol te kunnen spelen in het dorp.