Kunstacademie

reconversie en nieuwbouw voor de academie muziek, woord en dans en schone kunsten

Projectdata

Opdrachtgever: 
stad Deinze
Plaats: 
Deinze
Ontwerp: 
2010
Realisatie: 
2017
Status: 
gerealiseerd
Samenwerking: 
Lens°Ass architecten
BAS (stabiliteit)
Partners (technieken)
Daidalos (akoestiek)

De strategie voor de reconversie van de academies vertrekt vanuit het bestaande: een groep van eigenzinnige gebouwen, alleen gegroepeerd omdat ze alle afwijken van het omringende woonweefsel, en aan elkaar raken, en grotendeels hun originele functie hebben verloren: het oude schooltje, de moderne tekenschool, haar uitbreiding (‘pompidou’), de zijdeweverij, het Tabaksdepot, het bedrijfsgebouw 1950 Leiedam. Door hun oorspronkelijk erg verschillende functies hebben ze elk een typerende architectuur, soms waardevol soms eerder banaal, en vormen ze als het ware gebouwde karakters. Een reconversie heeft slechts kans op slagen indien deze originele karakters optimaal worden ingezet, en gevrijwaard. De akoestisch meer performante lokalen voor muziek vinden geen plaats in de bestaande gebouwen en worden gegroepeerd in één nieuwbouw; één bouwfase - een zevende eigenzinnig karakter dat de vernieuwde rol van de andere gebouwen als herkenbare afdelingen in de plooi legt. De andere aanpassingen worden zo beperkt tot een geoliede verhuiscarrousel: nieuw verworven (dus lege) gebouwen kunnen worden ingericht voor de meest geschikte functie, en maken op hun beurt opnieuw ruimte vrij.

foto's: Dieter Van Caneghem