Kunstacademie

Projectdata

Opdrachtgever: 
Stad Turnhout
Plaats: 
Turnhout
Ontwerp: 
2008
Realisatie: 
2021
Status: 
gerealiseerd
Samenwerking: 
studio Roma (monumentenzorg)
BAS (stabiliteit)
Ingenium (technieken)
Daidalos Peutz (akoestiek)
Oppervlakte: 
11 700 m²
Budget: 
€ 14 000 000

In 2007 werd door WIT architecten het masterplan Turnova opgesteld voor de herontwikkeling van de voormalige drukkerij Brepols in het centrum van Turnhout tot een publieke plek met een verwevenheid van wonen, winkelen en cultuur.
Centraal in dit plan is de realisatie van een nieuwe kunstacademie die twee bestaande academies (muziek, woord & dans en beeldende kunsten) samenbrengt in één nieuwe school.

De academie omvat de reconversie van twee waardevolle gebouwen van de drukkerij.  Het als monument geklasseerd kantoorgebouw uit het interbellum zal de centrale functies van de school en een ruime polyvalente hal herbergen.  Een fabriekshal met karakteristieke betonstructuur uit dezelfde periode wordt gerenoveerd tot ateliers voor de afdelingen beeldende kunsten.  Een nieuwbouw voorziet in performante lokalen voor de afdelingen muziek, woord en dans.

Bij het ontwerp van de nieuwe academie gaat bijzondere aandacht naar de layout van de circulatieruimte.  Er wordt naar gestreefd om een puur functioneel schema te overstijgen: de circulatieruimte is meer dan de strikt noodzakelijke gangen om de verschillende lokalen te ontsluiten.  Er wordt ruimte gemaakt voor ontmoetingsplekken met verschillende sferen.  Op niveau 1 wordt plaats gemaakt voor een rondgang als ‘interne agora’, een centrale ruimte waar alle kunsten bijeenkomen en van waaruit de trajecten naar de verschillende deeldisciplines vertrekken.

Het ontwerp voor de nieuwe stedelijke kunstacademie van Turnhout streeft ernaar om - zowel in het deel reconversie als in het deel nieuwbouw - de geest van de gerecupereerde drukkerijgebouwen te laten spreken.  Zo wordt de hele academie bedacht als een ‘creatieve fabriek’ waar een rationele en tegelijk opvallende structuur samen met een ritmiek in geveloplossingen en lichtinval de ruimtes typeren.