Braempatrimonium

Renovatie van de sociale woonblokken ontworpen door Renaat Braem.

Projectdata

Opdrachtgever: 
AG Vespa
Plaats: 
Deurne
Ontwerp: 
2021
Status: 
niet gerealiseerd
Samenwerking: 
BULK architecten, KARUUR architecten, CLUSTER
TRICONSULT (stabiliteit)
HP Engineers (technieken)
MACOBO STABO (akoestiek)

AG Vespa wenst het waardevolle Braempatrimonium in de zuidrand van de Arenawijk te valoriseren door middel van een grondige renovatie. Het project kadert binnen een grootschalige en gefaseerde herontwikkeling van de sociale woonwijk in al haar facetten.

Het wedstrijdontwerp trekt resoluut de kaart van maximaal behoud en beoogt een vernieuwd en flexibel woonaanbod met enkele gerichte ingrepen: woningscheidende karakteristieke betonschijven, toevoegingen en bijsturingen aan interne en externe circulatie, betrokkenheid op het gelijkvloers.

Met een basisupgrade van de bestaande woningen, en met twee nieuwe strategische traptoevoegingen, ontstaan alle mogelijke combinaties om het ganse project te renoveren volgens de beoogde typeverdeling. Zo worden er drie ‘Braemvariaties’ onderscheiden met elk hun eigen strategie:

 

(1)

Enkele wooneenheden worden zorgvuldig gerestaureerd met maximaal behoud van bestaande materialen en een verbetering van de sanitaire uitrusting door van de doucheruimte berging te maken, en van de slaapkamer erboven een volwaardige badkamer. De keuken wordt aangevuld met slim meubilair die ruimte wint in de compacte woonkamer. Enkele nieuwe schuifdeuren verbeteren het ruimtegevoel van de bestaande types. Met enkele gerichte ingrepen worden ook de huidige bouwfysische normen benaderd. De onderste woning wordt grondgebonden via een extra trap en (voor-)tuin in plaats van de onderste galerij. Tenslotte lost een verbreding van de bovenste galerij tot 180cm en het toevoegen van een lift de problemen van brandevacuatie en toegankelijkheid op. Behoud van de bovenste galerij vrijwaart bovendien voldoende toegangen via de mooie bestaande trappenhuizen, inclusief hun postbussen en bellen.

 

(2)
Met het oog op een divers en gezinsvriendelijk woningaanbod wordt een aantal woningen vergroot zonder de essentiële kwaliteiten van het Braemproject te verliezen: enerzijds de verticale opdeling en dubbelhoge terrassen, anderzijds het ‘toveren met beperkte ruimte’. Waar het gelijkvloers vandaag reeds de hoogte heeft van een woonniveau, wordt de ongeschikte gelijkvloerse studio gecombineerd met de onderste duplex tot een driekamerwoning.

Waar het gelijkvloers vandaag niet de benodigde hoogte heeft, voegen we beide duplexen samen tot een vierkamerwoning (ook bewoonbaar als 3-, 5-, of zelfs 6-kamerwoning). In beide scenario’s wordt een nieuwe trap onder/boven de bestaande trappen ingevoegd.

 

Niet alleen is deze typologie uitermate flexibel bewoonbaar, ze is bovendien volledig reversibel als we de bovenste galerij steeds behouden. De derde verdieping is rolstoeltoegankelijk, met een polyvalente kamer aan de galerij. De nieuwe trap-schakeling met overlopen aan afwisselende zijden vormt een verticale leefruimte, tweemaal verbonden met de galerijen. Het wonen kan zich naar believen ofwel laven aan de twee terrassen, ofwel kiezen voor de twee onderste niveaus. Maar evengoed is de afzonderlijk bereikbare bovenste verdieping deel van een kangoeroewoning, een plus-woning, een gastenwoning, een atelier...

 

(3)

Tenslotte kunnen we beide nieuwe trappen combineren, zodat 8 grote handelshuizen ontstaan aan het Pastoor Holthofplein, met een gelijkvloers programma dat zich richt op deze beloftevolle publieke ruimte.