Arenawijk

Nieuwe woonwijk met 279 sociale woningen

Projectdata

Opdrachtgever: 
Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonhaven
Plaats: 
Deurne
Ontwerp: 
2022
Status: 
in ontwerp
Samenwerking: 
BULK architecten & Karuur architecten
Oppervlakte: 
27 000 m²
Budget: 
€ 58 700 000

Samen met BULK & Karuur architecten realiseert WIT architecten in de historische Arenawijk in Deurne nieuwe sociale woongebouwen die plaats zullen bieden aan 279 gezinnen. 

 

Het startpunt van het ontwerp is het idee van het ensemble, de combinaties van dingen of mensen die samen meer kunnen dan alleen.We zoeken naar coherente diversiteit, voor eenheid in de verscheidenheid. Hierbij vermijden we cosmetische verschillen, die er enkel toe dienen om identieke gebouwen er zo verschillend mogelijk te laten uitzien. Maar we zoeken naar nuances en verschuivingen, waarbij de gebouwen een basis delen en als een soort familie zich inschrijven in de Arenawijk. De bijzondere bebouwing van Renaat Braem en Lode Wouters die er al staat, beschouwen we daarbij als gidsen of excentrieke nonkels. Ze stammen uit andere periodes en getuigen van een boeiende tijdsgeest en we willen ze niet kwijtspelen. Elk gebouw ontleent zijn identiteit aan zijn adres, aan de ligging en aan de relatie met de buitenruimte, die zowel publieke als privatieve leegte kan zijn. We maken betekenisvolle woongebouwen, die iets te maken hebben met de plek waar ze zullen komen.

 

We koesteren een voorliefde voor solide gebouwen die stevig met de ondergrond zijn verbonden, het gebruik van stoere, ambachtelijke materialen en het vermijden van modieuze ingrepen die ontwerpen al snel gedateerd doen ogen. De bekleding van de structuur en de tektoniek ervan, verhullen en onthullen hoe een gebouw gemaakt wordt, van de grond naar de hemel. 

Hoge gebouwen hebben een andere logica dan de kleintjes. De detaillering van de gevel schraagt hierbij de beoogde geleding, de korrel en de gelaagdheid van de gebouwen en hun werking op de diverse schaalniveaus. 

 

We zetten ook in op compacte, maar ruimtelijke woningen. Binnen de scherpe bandbreedte van de VMSW normering proberen we om na te denken over fundamentele woonkwaliteit. Naast slimme en praktische oplossingen voor alledaagse situaties, hopen we ook ruimtelijkheid en kleine verrassingen te bieden, ongrijpbare extra’s voor het gewone alledaagse leven. De indeling van de appartementen en woningen benadrukt zichtlijnen en probeert maximaal te profiteren van de ligging aan park, het woonerf of de close. Waar mogelijk, zoeken we in de leefruimtes de hoeken op, naar analogie met de mooie plannen in de torens van Lode Wouters. Terrassen en loggia’s bieden overzicht en lucht, maar tegelijk voldoende privacy. Dit verhoogt de bruikbaarheid en zorgt er ook voor dat de appartementen groter aanvoelen.