Sociale woontoren Artois

90 sociale huurappartementen

Projectdata

Opdrachtgever: 
Dijledal cvba Leuven
Plaats: 
Leuven
Ontwerp: 
2016
Status: 
in ontwerp
Oppervlakte: 
10 000 m²
Budget: 
€ 10 000 000
PDF icon Download PDF (3.11 MB)

Op de plek waar de twee waterlopen Dijle en Vunt de ring van Leuven snijden komt binnen het masterplan ‘Tweewaters’ een nieuwe sociale woontoren, die de reeds aanwezige straffe architectuur van ‘twist’, ‘balk’, ‘ark’ en … moet vervolledigen.

Dijle en Vunt markeren duidelijk de grens tussen de grote schaal van de ontwikkeling Vaartkom-Tweewaters ten noordwesten enerzijds en de oude figuur van de vesten met een veel kleinere korrel in het zuidoosten anderzijds.  Door de woningen op verschillende manieren te laten interageren met die verschillende condities, zal de Artoistoren als uiterst zichtbare ‘Gestalt’ aan de ring die overgang markeren.   In het rechthoekige grondplan met een bouwdiepte van 17m introduceren we een langgerekte kern die zicht opspant tussen de twee korte gevels.  Aan de rivierzijde voorziet het plan in vijf dwarse dragende lijnen: resultaat is een open gevel met loggia-woningen gericht naar rivier/groen/dakenlandschap. Aan de andere zijde is de gevel uitgewerkt als een dragende wand.  De gesloten borstwering geeft hier beschutting tegen inkijk vanuit de (toekomstige) kantooromgeving en te veel contact met het verkeersplein, en opent de woningen op de hoeken tot panoramawoningen.